×

ชมริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลองสุดตระการตาในนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ

Traveller's Companion | Traveller's Companion | 27 September 2019ใกล้จะถึงวันสำคัญของชาวไทยเข้ามาทุกทีกับการได้เฝ้าชมความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งแรกในแผ่นดินรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อนเดินทางจึงขอเชิญชวนผู้อ่านเข้าชม นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ” สะท้อนความรุ่งโรจน์ทางวัฒนธรรมและความวิจิตรบรรจงของงานช่างศิลป์ไทย ผ่านลวดลายบนเรือพระราชพิธี ณ ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ” จัดขึ้นบริเวณชั้น M และชั้น 1 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน เริ่มต้นที่ “จากเรือรบสู่เรือพระราชพิธี” ที่จะพาย้อนชมริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจากอดีตถึงปัจจุบัน เน้นไปที่การฟื้นฟูโบราณราชประเพณีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้กลับมาอยู่คู่รัตนโกสินทร์ศกอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 9 เมื่อ พ.ศ. 2502 ในครั้งนั้นพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูประเพณีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่มีการว่างเว้นมานานถึง 50 ปี

นิทรรศการส่วนที่ 2 ได้แก่ "ศิลปะบนผืนน้ำ" ซึ่งมีไฮไลต์อยู่ที่ การฉายภาพเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ผ่านเทคนิคพาโนราม่า โฮโลแกรม (Panorama Hologram) ที่ทำให้เรือทุกลำเสมือนกำลังล่องอยู่บนผืนน้ำอย่างสมจริง

นิทรรศการส่วนที่ 3 ได้แก่ “สืบสานสายน้ำแห่งพระบารมี” จัดแสดงวีดีโอสารคดีการจัดขบวนเรือพระราชพิธี
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อ พ.ศ. 2549 จนมาสู่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อีกไฮไลต์ที่จะพลาดไม่ได้ของนิทรรศการนี้ ได้แก่ “ริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง” จัดแสดงโมเดลเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำ พร้อมข้อมูลแบบทัชสกรีนที่เล่าประวัติความเป็นมาของเรือพระราชพิธีทุกลำอย่างละเอียด เห็นชัดทุกความประณีต และทุกขั้นตอนการทำเรือพระราชพิธีที่ต้องใช้ที่สุดแห่งช่างจากทุกหมู่เข้ามาสรรค์สร้าง

พิเศษกับกิจกรรมเวิร์คช็อปสาธิตการประดับกระจกสีเป็นลวดลายเรือพระที่นั่ง โดยนักเรียนโรงเรียนช่างสิบหมู่ ซึ่งเปิดให้ประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมได้ฟรี ในวันเสาร์ที่ 5, 12, 19 และ 26 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการข้อมูลไอคอนสยาม โทร. 1338