×

พาชมความงามอาสนวิหารอัสสัมชัญ วัดคาทอลิกที่สำคัญที่สุดของไทย

Traveller's Companion | Traveller's Companion | 21 November 2019ข่าวคราวการเสด็จเยือนไทยของประมุขสูงสุดแห่งคาทอลิก และนครรัฐวาติกัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (Pope Francis) ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ไม่ได้สร้างความปลื้มปิติให้กับคริสต์ชนชาวคาทอลิกเท่านั้น แต่สำหรับประชาชนชาวไทยที่ไม่ได้นับถทิศาสนาคริสต์ ข่าวการเสด็จเยือนแผ่นดินไทยเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 35 ปีของประมุขแห่งวาติกัน หลังจากที่ประมุขแห่งวาติกันพระองค์แรก สมเด็จพระสันตะปาปา ยอร์น ปอลที่ 2 ได้เสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2527

หนึ่งในหมายกำหนดการที่สำคัญที่สุดของการเสด็จเยือนครั้งนี้คือการที่โป๊ปฟรังซิสจะประกอบพิธีมิสซาสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก วัดคาทอลิกที่สำคัญที่สุดของไทยที่ตั้งอยู่คู่กรุงทเพฯ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่ พ.ศ.2352 จากนั้นมีการบูรณะ เปลี่ยนรูปแบบด้านสถาปัตยกรรมมาเรื่อยๆ กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่ทรงบูรณะให้มีความเป็นตะวันตกสไตล์โรมาเนสก์-ไบแซนไทน์อย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเหตุที่โป๊ปฟรังซิสต้องเสด็จมาก็ด้วยอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ได้รับการสถาปนาเป็นอาสนวิหารพร้อมการสถาปนาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ.2508 คำว่า “อาสนวิหาร” หมายถึงวิหารที่มีอาสนะ ซึ่งคำว่าอาสนะก็แปลได้ว่า บัลลังก์ ตามความเชื่อในคริสต์ศาสนา โบสถ์ไหนที่มีบัลลังก์ โบสถ์นั้นจะเรียกว่าเป็นอาสนวิหาร ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของแต่ละเขตปกครอง อาสนวิหารอัสสัมชัญจึงถือเป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดในเขตปกครองกรุงเทพฯ และประเทศไทย

ในด้านความงาม ความวิจิตรคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก คือหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุดของเมืองไทย โพดานโค้งสูงโปร่งประดับดาวสีทองบนพื้นสีน้ำเงิน ด้านหน้าสุดของโบสถ์โดดเด่นด้วยรูปวาดเรื่องการรับพระแม่มารีขึ้นสู่สวรรค์ ใต้บริเวณด้านหน้าโบสถ์คือห้องใต้ดินสำหรับฝังศพพระสังฆราชและพระสงฆ์ รวมทั้งหุ่นขี้ผึ้งบรรจุกระดูกของ บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ซึ่งเป็นบุคคลเดียวที่ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสหรือพระสังฆราช แต่บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง คือผู้ที่มีศรัทธาในคริสต์ศาสนา แม้จะต้องอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง จากการถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏเข้าข้างฝรั่งเศสและถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 15 ปี ก็ตาม ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ถูกจองจำ ท่านได้สอนให้คนยอมรับศีลล้างบาปถึง 68 คน ก่อนที่จะมรณภาพด้วยวัณโรคในคุก เมื่อพ.ศ. 2487

ครั้งหนึ่งศพของบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เคยถูกฝังไว้ที่ชั้นใต้ดินอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก จากนั้นได้ย้ายไปที่จังหวัดนครปฐม คงเหลือแต่หุ่นขี้ผึ้งของท่านให้คริสต์ชนได้รำลึกถึง