×

Tripalogue

อรุณี ชูบุญราษฎร์

อดีตกองบรรณาธิการนิตยสารพลอยแกมเพชร ทำงานนิตยสารมาเกือบ 30 ปี ทำหน้าที่พาคนอ่านท่องเที่ยวผ่านตัวหนังสือ ไปรู้จักผู้คนผ่านบทสัมภาษณ์ ไปชิมอาหารอร่อย ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ กับนามปากกา สองตา ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ ยังรักการเขียนหนังสือ พบเจอผู้คน และการเดินทางเหมือนเดิม