×

วรศิษย์ ตุรงค์สมบูรณ์

Writer

อยู่ในสายงานพีอาร์มากว่า 10 ปี จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของงาน ทำให้มีโอกาสได้เดินทางไปที่ต่างๆ มากมาย เรียกว่าสนามบินแทบจะเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็ว่าได้ รวมถึงมีงานอดิเรกคือการถ่ายรูป ทำให้เขารักการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทั้งเลนส์และงานเขียน การเดินทางจึงกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตไปในที่สุด เพราะเขาเชื่อว่าการเดินทางคือแหล่งในการหาแรงบันดาลใจทั้งสำหรับงานและชีวิต (IG: GiggVorasit / FB: Gigg’s Journey)