×

ธีรดา มูลศิริ

Editorial Manager

จบเอกอังกฤษ แต่ถนัดเขียนภาษาไทย สนใจความเป็นไปของ Social Media Marketing ปกติจะชอบไปดูคอนเสิร์ตกับนิทรรศการ ถ้าไม่ปกติก็มักจะลางานไปเที่ยวทีละเดือนสองเดือน มีความเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต้องคิดว่าตัวเองสวย แล้วจะสวยเอง