×

ศรัณยู นกแก้ว

Writer

งานหลักนักเขียน งานรองถ่ายภาพ สนใจการเดินทาง เพราะสนใจเรื่องราวของผู้คน