×

รัฐวรรณ พัฒนรัชตอดุล

writer

ทำหนังสือท่องเที่ยวเป็นหลัก เขียนรีวิวเที่ยวเป็นรอง ส่องเพจท่องเที่ยวเป็นรูทีน ชอบดูเครื่องบินและนั่งเครื่องบิน แต่กลัวความสูง, ชอบดูผู้คน สูดกลิ่นฤดูหนาว และวาดแผนที่, ไปเที่ยวที่ซ้ำๆ ได้โดยไม่เบื่อ นั่งอยู่กับที่นานๆ ได้เพราะสมาธิไม่สั้น